Never run
out of space

NEW GENERATION APARTMENTS FOR RENT

SLIMMER
WONEN IS
BETER WONEN

Alles verandert in onze moderne wereld. Onze manier van werken, van reizen, van shoppen, van ontspannen... en van wonen. Ontdek The Horizon, een nieuwe manier van wonen!

APPARTEMENTEN

Een perfecte mix van privacy – in uw eigen appartement – en van gedeelde zones zoals een skylounge met een fantastisch uitzicht, zonnige dakterrassen, een thuisbioscoop die u kunt reserveren. Of wat dacht u van een royale speelkamer voor de kinderen, een fitness met alles erop en eraan, een muziekkamer waar u kunt repeteren zonder de buren te hinderen? Hebt u groene vingers? Huur uw eigen tuintje op het dak! U kunt het zo gek niet bedenken of The Horizon heeft het in huis, speciaal voor u...

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

The Horizon denkt aan alles. En alles is op maat: u gebruikt (en betaalt) nooit meer dan wat u nodig hebt. Dat noemen wij slim wonen.

SKYLOUNGE
Roof Terrace

Droom weg van een skylounge met een fantastisch uitzicht en zonnige dakterrassen.

OFFICE SPACE

Bent u de files beu? The Horizon heeft kantoorruimte voor u, uitgerust met de nieuwste apparatuur. Een vergaderlokaal nodig? Geen probleem.

FITNESS

Of wat dacht u van een fitness met alles erop en eraan?

KID’S CORNER

Een royale speelkamer voor de kinderen waar ze zich volledig in kunnen uitleven.

Music

Een muziekkamer waar u kunt repeteren zonder de buren te hinderen.

DIENSTEN

U huurt een betaalbaar appartement of een studio, groot genoeg voor uw dagelijkse behoeften zoals koken, eten, slapen, ontspannen,... De ruimte is beperkt en de prijs is dat zeker ook. Dat is mooi. Maar het is lang niet alles, want u krijgt ook toegang tot de vele gemeenschappelijke ruimten waar u in een gewoon appartement alleen maar van zou kunnen dromen. Plus een waaier van diensten die u veel tijd besparen en uw leven een stuk gemakkelijker maken.

BUITEN THE HORIZON:
DE WERELD

In The Horizon bent u thuis... met Brussel (en de wereld) binnen handbereik. U stapt zo de wereld in... of laat de wereld naar u toe komen. Dankzij de slimme Dropboxen van The Horizon is online shoppen praktischer dan ooit.

1
MIN

Supermarkt

2
MIN

E40
Motorway

15
MIN

Europees
District
Woluwe
Shopping Center

10
MIN

LuchthavenNAVO Montgomery
District

Heb nooit meer plaats tekort !

Meer info?

+32 2 899 4321
solutions@homeinvest.be

Disclaimer

DE VOLLEDIGE INHOUD VAN DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN OF VALT ONDER DE BEVOEGDHEID VAN HOME INVEST BELGIUM. HOME INVEST BELGIUM ZAL ZICH INSPANNEN OM DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE STEEDS ACTUEEL EN CORRECT TE HOUDEN, MAAR DOET GEEN UITSPRAKEN OVER OF GEEFT GEEN GARANTIES INZAKE DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF GELDIGHEID VAN DE VERSTREKTE INLICHTINGEN EN BEELDEN OP DEZE SITE. HOME INVEST BELGIUM IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD VAN DEZE INFORMATIE, HET VERTROUWEN OP DEZE INFORMATIE OF VOOR DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK DAARVAN. AAN DE GEGEVENS EN BEELDEN, ZOALS DIE IN DEZE SITE WORDEN WEERGEGEVEN, KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND, ZIJ WORDEN VRIJBLIJVEND VERSTREKT, ENKEL TER INLICHTING, ZONDER CONTRACTUELE VERBINTENIS OF GARANTIE VAN ONZENTWEGE. DEZE WEBSITE WORDT VERSCHAFT ALS EEN DIENST AAN DE BEZOEKERS ERVAN. HOME INVEST BELGIUM BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM, TE ALLEN TIJDE EN VOOR OM HET EVEN WELKE REDEN, DE INHOUD VAN DEZE SITE TE VERWIJDEREN, TE WIJZIGEN OF AAN TE VULLEN ZONDER KENNISGEVING AAN OM HET EVEN WIE. * OPGEGEVEN PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW, REGISTRATIE, NOTARISKOSTEN EN AANSLUITINGSKOST NUTSVOORZIENINGEN.
X

Privacy verklaring Home Invest Belgium

Welkom op de website van Home Invest Belgium, een publiek gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (BE-REIT) met maatschappelijke zetel gelegen te Woluwedal 46, B-11 – B-1200 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen onder het BTW-nummer 420 767 885.

Deze privacy verklaring vormt de basis voor de manier waarop Home Invest Belgium Persoonsgegevens van de gebruikers van de website verwerkt.

Home Invest Belgium wenst uw privacy te beschermen en te respecteren.


Door deze website te gebruiken erkent u kennis te hebben genomen van deze privacy verklaring en gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals in deze verklaring beschreven. Home Invest Belgium kan de policy op elk moment herzien. Als u deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in de privacy verklaring, betekent dit dat u die wijzigingen aanvaardt, zelfs indien u deze niet mocht hebben gelezen. Indien u het niet eens bent met deze verklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website. U kan steeds klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Home Invest Belgium doet de nodige inspanningen om om de Persoonsgegevens zo correct mogelijk en up to date te houden, zonder de juistheid of volledigheid van de Persoonsgegevens te kunnen garanderen.

Verzamelen van Persoonsgegevens


In deze verklaring staat “Persoonsgegevens” voor informatie dat toelaat om rechtstreeks of onrechtstreeks een persoon te kunnen identificeren.

We kunnen in het bezit worden gesteld van Persoonsgegevens wanneer u zelf persoonlijke informatie met ons deelt zoals wanneer u zich bv. op de website aanmeldt, zich inschrijft om informatie te ontvangen, een enquête invult, een online contactformulier invult of met ons correspondeert via telefoon, e-mail of op enige andere wijze. Op deze manier kunnen wij volgende gegevens van u verzamelen: uw naam (voornaam en achternaam), adres, e-mailadres, gebruikersnaam, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, geslacht, usergegevens, en andere persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig meedeelt.

Wij (en externe partijen die namens ons handelen) kunnen gebruik maken van cookies en andere tools (bv. pixel tags) om informatie over u te verzamelen op een geautomatiseerde wijze wanneer u gebruikt maakt van de website van Home Invest Belgium. Deze informatie kan het volgende inhouden: informatie over het type browser waar u mee werkt, details over de webpagina’s die u bezocht heeft, uw IP-adres, de hyperlinks waarop u geklikt heeft, uw gebruikersnaam, profielfoto, geslacht, netwerken en andere informatie die u wenst te delen wanneer u externe websites bezoekt (bv wanneer u op de “Vind ik leuk” knop van Facebook klikt).

We kunnen eveneens persoonlijke informatie van u ontvangen via andere geldige bronnen, waaronder informatie via commerciële kanalen zoals publieke gegevensbanken en informatie van derde partijen. Het type informatie dat we via dergelijke bronnen kunnen ontvangen, zijn uw naam, adres, leeftijd, voorkeuren en publiek beschikbare informatie zoals gebruikersgegevens, blogs en posts, als dit wettelijk is toegelaten.

In het algemeen kan u onze website bezoeken zonder Persoonsgegevens te moeten meedelen. Indien u daarentegen toch Persoonsgegevens meedeelt, staat u Home Invest Belgium toe uw Persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die hieronder worden weergegeven.

Web browser cookies


Onze website kan gebruik maken van “cookies” om uw surfervaring te optimaliseren. Indien u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet of niet optimaal werken. U kan altijd deze cookies weigeren, of vragen om gewaarschuwd te worden wanneer cookies worden verstuurd. Indien u hiervoor kiest, hou er dan rekening mee dat delen van onze website misschien niet optimaal zullen werken.

Gebruik van uw informatie


Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:Mededeling van uw gegevens


We kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om ons te helpen met onze business, onze website of om in onze naam handelingen te verrichten zoals het houden van enquêtes. We kunnen uw gegevens aan deze derde partijen meedelen, doch enkel voor deze beperkte doeleinden.

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw Persoonsgegevens te delen met onze dochtervennootschappen, publieke overheden (inclusief diensten van justitie en politie) in het geval van bv. een cyberincident, onze leveranciers voor IT of marketing diensten. Het kan eveneens dat wij Persoonsgegevens meedelen indien dit passend is om één van de doeleinden te verwezenlijken vermeld in deze privacy verklaring.

Rechten verbonden aan uw Persoonsgegevens: recht op toegang, aanpassing, update en verwijdering


U heeft het recht een wijziging aan te vragen van uw Persoonsgegevens en u kan steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming zou hebben gegeven.


U kan uw aanvraag tot toegang, verbetering, update of bezwaar voor het gebruik van uw Persoonsgegevens doorgeven aan privacy@homeinvest.be. Indien u momenteel informatie ontvangt van Home Invest Belgium en dit niet langer wenst te ontvangen, gelieve u dan uit te schrijven van deze diensten via de daartoe voorziene link dat voorzien is op het einde van elk persbericht. Gelieve er rekening mee te houden dat we sommige gegevens moeten behouden om administratieve of wettelijke doeleinden(bv. boekhoudkundige informatie).

Indien het gebruik van uw Persoonsgegevens gebaseerd isop uw toestemming, heeft u steeds het recht uw toestemming in te trekken. Dit houdt tevens het recht in om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van de Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

In sommige specifieke omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerde, gebruikelijke en leesbare vorm opdat u dit zou kunnen herbruiken voor eigen gebruik voor verschillende diensten.

Veiligheid


We hebben een aantal veiligheidsmaatregelen ingebouwd op onze website om een ongeoorloofde vrijgave of toegang tot de verzamelde Persoonsgegevens te verhinderen. We streven ernaar om een veilige en betrouwbare website aan te bieden voor de gebruikers, maar gelieve er rekening mee te houden dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door ons of aan ons wordt bezorgd via onze website, niet kunnen garanderen. We kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van de informatie die via deze methodes wordt verzonden. Alle informatie die u ons bezorgt, wordt opgeslagen op beveiligde servers. Mochten wij u een paswoord ter beschikking hebben gesteld om bepaalde delen van onze website te gebruiken, is het uw verantwoordelijkheid om dit vertrouwelijk te behandelen. Gelieve dit paswoord aan niemand mee te delen.

Bewaring van de Persoonsgegevens


De informatie waarover we beschikken wordt bewaard conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om de in deze verklaring vermelde doeleinden, tenzij de verwerking vereist is in verband met een hangend of mogelijk geschil of indien het noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting.

Doorgifte van de Persoonsgegevens


Wij kunnen de Persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese unie indien dit nodig is om één van de hogervermelde doeleinden te verwezenlijken. Indien wij dit doen, zullen we erop toezien dat uw gegevens doorgegeven worden met de nodige beveiligingsmaatregelen.

Websites van derde partijen


Onze website kan links bevatten naar andere websites. Home Invest Belgium is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacyverklaring van deze websites. U dient er rekening mee te houden dat de websites van derde partijen Persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken of doorgeven ondere andere voorwaarden dan deze van Home Invest Belgium.

De privacyverklaring werd voor het laatste geüpdated op 25 mei 2018. Om de updates van de verklaring na te kijken, gelieve de pagina regelmatig te consulteren.

De verwerkingsverantwoordelijke is Home Invest Belgium, met ondernemingsnummer BE 0420.767.885, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 46, B11.

Vragen, verzoeken en commentaren in verband met de privacy verklaring mogen steeds gesteld worden naar privacy@homeinvest.be. Wel vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit aan ons over te maken teneinde te voorkomen dat uw Persoonsgegevens worden gewijzigd op vraag van onbevoegden. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. Indien wij meer dan 1 maand nodig zouden hebben om op uw vraag te antwoorden, laten wij u dit weten.